top of page

Kostrådgivning Guld 6v

Pris

2995 kr

Tid

6 veckor

Kostrådgivning Guld 6 veckor

Detta ingår:

  • Introduktionssamtal à 30 min, där vi går igenom din nuvarande situation

  • Kostregistrering

  • Ett kostupplägg anpassat utefter dig och dina förutsättningar

  • Receptförslag

  • Feedback på din nuvarande kost

  • Uppföljningssamtal varannan vecka via telefon eller mail


Sista veckan uppföljning av rådgivningen med ett motiverande samtal à 30 min och tips på hur du ska gå vidare fortsättningsvis. Under dessa veckor kan du obegränsat fråga och få stöttning via mail, sms eller telefon och jag återkopplar inom 24 h mellan 9-19.Hälsocoach

Renée Gerdin

Certifierad Kostrådgivare

bottom of page