top of page
Bemer 4.jpg
Hälsa i balans Logotyp

Hälsofrämjande

BEMER-TERAPI

Om mikrocirkulationen inte fungerar som den skall på något ställe, är utbytet av ämnen mellan blod och vävnad nedsatt. Detta begränsar funktions- och prestationsförmågan för de aktuella kroppscellerna och de organsystem som bildas av de här cellerna. Funktionsstatusen för ett organsystem garanteras alltså till största delen av mikrocirkulationen. Människor i hela världen gör goda erfarenheter med BEMER-mattan och rapporterar om en förbättrad återhämtning genom stimuleringen av den nedsatta mikrocirkulationen ⁽¹⁾⁽⁶⁾⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ efter idrott, samt om en positiv effekt på det allmänna välbefinnandet eller vid komplementär användning vid smärtor i ländryggen.

Lotus_ikon

-FOKUS PÅ DITT VÄLMÅENDE-

Vad är Bemer-terapi?

BEMER är ett medicinsktekniskt instrument för friskvård som aktiverar cellerna och därmed kroppens eget självläkande system. Även känt som fysikalisk vaskulär terapi, representerar idag den bäst undersökta och mest verksamma fysikaliska behandlingsmetod inom komplementär och preventiv medicin. Den medicintekniska funktionen är godkänd inom EU och används för friskvård och rehabilitering hos företag, landsting, vårdcentraler samt idrottsrörelser i 30 länder världen över.

Våra minsta kärl utgör 74% av vårt blodomlopp. Dessa mikrokärl har stor betydelse för kroppens immunförsvar. BEMER sänder ut elektromagnetiskt överförda signaler som stimulerar pumprörelsen i mikrokärlen och aktiverar mikrocirkulationen. Med ökad cirkulation i mikrokärlen förbättras upptaget av syre och näring till våra vävnader och organ, samt effektivare avlägsning av slaggprodukter, vilket gör att immunförsvaret stärks. På detta sätt höjer vi kroppens prestationsförmåga och bromsar åldrandet. BEMER terapin behandlar inte symptomen för kroniska besvär var för sig, utan istället behandlas den bakomliggande cellmässiga energibristen. Om cellerna är friska, då är också kroppen frisk.

 

Vid upprepande behandlingar blir effekten att vi känner oss piggare, energitillverkningen på cellnivå ökar, upptaget av näring förbättras och kroppen kan sätta igång med sina egna läkningsprocesser som resulterar i mindre värk, cirkulationsproblem samt balansering av de organ/system som är i obalans. Detta ökar kroppens förmåga att läka, bibehålla hälsan och ökar prestationsförmågan.

Du får vila på en madrass som ger elektromagnetiskt överförda signaler till dina mikrokärl. Behandlingen tar 25 min och är perfekt att kombinera med olika massagebehandlingar. Kombinationen gör att effekten sitter i längre. Här ingår även lokalbehandling av besvär i t.ex. höft, armbåge eller knä.

Hur fungerar Bemer-terapi?

Vad är effekten av Bemer-terapi?

Hur går behandlingen till?

bottom of page