top of page

Kostrådgivning 8v

Pris

3995 kr

Tid

8 veckor

Kostrådgivning 8 veckor

Detta ingår:

  • Introduktionssamtal à 30 min, där vi går igenom din nuvarande situation

  • Kostregistrering

  • Ett kostupplägg anpassat utefter dig och dina förutsättningar

  • Receptförslag

  • Feedback på din nuvarande kost

  • Uppföljningssamtal varannan vecka via telefon eller mail


Sista veckan uppföljning av rådgivningen med ett motiverande samtal à 30 min och tips på hur du ska gå vidare fortsättningsvis. Under dessa veckor kan du obegränsat fråga och få stöttning via mail, sms eller telefon och jag återkopplar inom 24 h mellan 09.00 -19.00.


Pris: 8 veckor 3995 kr

Om du vill fortsätta efter dina 8 veckor så erbjuder jag dig kostrådgivning för 995 kr/per månad.

Då fortsätter vi med samtal varannan vecka via telefon eller mail. Små justeringar och anpassningar kan behöva göras i kostschemat för bästa resultat och önskemål med tiden.Hälsocoach

Renée Gerdin

Certifierad Kostrådgivare

bottom of page